Terugblik

Stichting Maatjes voor Elkaar Bollenstreek (onderdeel van Schuldhulpmaatje)

In Lisse worstelen mensen- in meer dan 1500 huishoudens- met financiële problemen. Rekeningen stapelen zich op. Mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen. Of zien er zelfs al tegenop om de post open te maken. 

Om deze mensen te kunnen bijstaan, hebben Kerken in Lisse gezamenlijk het initiatief genomen om plaatselijke hulp te organiseren, in actieve samenwerking met instanties als gemeente, woningbouwvereniging en Intergemeentelijk Sociale Dienst. Onzekerk/parochie/gemeente participeert in dit initiatief, opgestart onder de naam SchuldHulpMaatje Lisse. Er is een bestuur aangesteld, er zijn coordinatoren benoemd en er zijn contacten gelegd met de landelijke SchuldHulpMaatje organisatie. 

Nu zijn we op de korte termijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten: Maatjes. 

Wat doet een Maatje?

Allereerst er voor iemand zijn. Persoonlijke aandacht geven en luisteren naar iemands zorgen. Alleen dat betekent al veel voor mensen met schulden. 

Als Maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan om vol te houden en geeft praktische hulp.Samen met de hulpvrager maak je een lijst met alle onbetaalde rekeningen en een plan om die te betalen. Het doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt en leert hoe hij of zij de geldzaken op orde houdt en uit de schulden blijft. 

Maatje worden

Wil jij Maatje worden en anderen helpen?  Wil je meer informatie? Ken je iemand die je zou willen aanbevelen? Laat het dan even weten aan: Contactpersoon-tel nr-emailadres.(per kerk invullen)

Na een gesprek met de coordinator(en), en krijg je toegang tot een website met een aantal zelftestvragen. Daarna start je met een driedaags trainingsprogramma, dat je afsluit met een certificaat. Best een profesionele aanpak, maar het is ook belangrijk werk.

Vervolgens ga je onderdeel uitmaken van het 10 koppige Maatjes team in Lisse, dat onder leiding van een coordinator aan de slag gaat.  

Over SchuldHulpMaatje (landelijke organisatie)

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. 

SchuldHulpMaatje (www.schuldhulpmaatje.nl ) zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen. 

Jaarlijks krijgen meer dan tienduizend mensen persoonlijke hulp van meer dan tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over vele gemeenten en regio’s in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.