Terugblik

Zilveren H. Hartspeld voor Greet Hulsebosch, Theo van Gijlswijk en Bert Schreurs

Bij gelegenheid van het H. Hartfeest overhandigde de lC de Zilk de Heilig Hartspeld aan drie genomineerde kandidaten die zich als vrijwilliger vele jaren hebben ingezet voor werkgroepen en assistentie bij liturgievieringen van de H. Hartkerk. Gebruikelijk wordt de H. Hartspeld na de eucharistieviering uitgereikt en volgt een receptie in de pastorietuin. Dit jaar legt  COVID 19 ons grote belemmeringen op en zijn grotere bijeenkomsten in kerk en recepties in de pastorietuin  niet mogelijk.

In klein maar vrolijk gezelschap vertrokken leden van de LC en pastoor Bosma op de fiets naar de Zilk met Oorkondes, bloemen, gebak en de H. Hartspelden.

Greet Hulsebosch

Greet Hulsebosch maakte destijds deel uit van de Rafaelgroep, die naast een avondwake ook kerkdiensten voor Allerzielen voorbereidde. Sinds 1980 is Greet tijdens de eucharistievieringen een gewaardeerd lector.

Theo van Gijlswijk. Als geen ander weet Theo dat destijds het leven van Zilkers was verweven met werk en kerk. Theo is sinds vele jaren actief voor het Genootschap Oud De Zilck en leidt de redactie van Terra Salica. Veel waardering voor het Genootschap van Oud de Zilck, opdat Zilkse historie over “Kerk en samenleving” niet verloren gaat. In aanloop naar het Jubileum van de H. Hartkerk organiseerde het Genootschap in de H.Hartkerk een tentoonstelling. Oude kerkgewaden, vaandels, bouwtekeningen, foto`s en bidprentjes gaven de vele bezoekers een beeld van het vrome roomse leven door de jaren heen. Bezoekers met vragen mochten rekenen op zijn rustig uitgebreid en trefzeker antwoord. Als vanzelf delen bezoekers met elkaar hun persoonlijke herinneringen en herleven oude tijden, alsof het gister was.

Theo van Gijlswijk

Zijn parate kennis over de Zilkse geschiedenis en kerkgebouw steekt hij “God zij dank” niet onder de oude kerkbanken. Hij voelt zich voldoende met de kerk verbonden om een stevige bijdrage te leveren aan het schrijven en ontwikkelen van het Jubileumboek van de H. Hartkerk wat bij gelegenheid van het 100 jarig jubileum eind augustus zal worden uitgegeven.

Door Theo te nomineren voor de H. Hartspeld wil de Lokale Commissie de redactie van het Jubileumboek van de H. Hartkerk eren. De samenwerking van het Genootschap Oud De Zilck levert een prachtig document voor iedere leestafel en elke boekenkast in de Zilk en ver daarbuiten.

Bert Schreurs

Bert Schreurs. Bij gelegenheid van het H. Hartfeest biedt de Lokale Commissie van de H. Hartkerk te de Zilk de zilveren H. Hartspeld aan, aan een vrijwilliger die zich buitengewoon inzet voor werkgroepen en assistentie bij liturgievieringen. Al vele jaren secretaris van Sint Stephanus en ruim vijftig jaar collectant in de H.H kerk. Bert is secretaris van de Dragersverenging St. Barbara de Zilk. En verzorgt sinds vele jaren dat ieder huisadres in de Zilk een Wilskracht in de brievenbus  krijgt. En regelt voor de bezorgers  de indeling van wijken. Daarbij is Bert een zeer bedreven koster en kent de geheimen van kaarslicht, het wijwatervat en het gebruik van wierook. In noodgevallen pakt hij ook de rol van misdienaar, kortom een professioneel en perfecte vrijwilliger.

 Steeds meer functies in de kerk worden door vrijwilligers opgepakt. Op het H. Hartfeest eren wij al onze vrijwilligers !