Terugblik

Adrianus Johannes Kardinaal Simonis overleden

Op 2 september overleed in Sassenheim op 88-jarige leeftijd Adrianus Kardinaal Simonis. Hij was priesterzoon van de St. Agathakerk waar hij gedurende zijn jeugd vaak te vinden was en misdienaar was. Na zijn diaken- en priesterwijding werd hij bisschop van Rotterdam en later Aartsbisschop van Utrecht. In 1985 creëerde paus Johannes Paulus II hem tot kardinaal.

Na zijn emeritaat woonde hij een tijdje in Cuijk, maar uiteindelijk verhuisde hij naar Voorhout in zijn vroegere bisdom Rotterdam. Hierdoor werd het mogelijk dat hij met zekere regelmaat in de St. Agathakerk de Eucharistie vierde met hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en het jaarlijkse St. Agathafeest. Hij voelde zich thuis bij ons en genoot van het contact met zijn oude bekenden en met de nieuwe generatie.

Als aartsbisschop zal hij begraven worden in Utrecht nadat aldaar de Requiemmis is gevierd. Als gemeenschap van “zijn” parochiekerk willen we natuurlijk ook stilstaan bij zijn overlijden. Daarom is er gelegenheid om in de St. Agathakerk een condoleance achter te laten. U kunt hiervoor thuis iets schrijven en het in de kerk in de daartoe bestemde bus deponeren. Daarnaast willen we hem ook gedenken en bidden voor zijn zielenrust. Daarom vieren wij op maandag 7 september om 19:30 de Mis van Requiem in “zijn” St. Agathakerk. U bent als parochiaan, jeugdvriend of -kennis hierbij van harte welkom.

De Eucharistie begint om 19:30 en zal ook live te volgen zijn op ons youtubekanaal via onderstaande link. Bij het schrijven van een condoleance en bij de Mis vragen we u de maatregelen van het RIVM en de bisschoppen in acht te nemen en de aanwijzingen van de gastvrouwen en -heren te volgen.

Eucharistie 7 september – Mis van Reqiuem voor Ardianus Kardinaal Simonis