Terugblik

Schuldhulpmaatje Lisse ontmoet

Op dinsdagavond 5 oktober organiseerde de Raad van Kerken Lisse een ontmoeting van Schuldhulpmaatje Lisse met de verschillende diaconieën en charitas van de verschillende Lissese kerken. Natuurlijk was de parochie ook vertegenwoordigd. Het was een indrukwekkend verhaal over de enorme, vaak onzichtbare, financiële problematiek die er is. Als christenen van Lisse willen we juist mensen ondersteunen die het overzicht kwijt zijn en de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Schuldhulpmaatje wil als maatje met mensen meelopen om hen zelfredzaam te maken en hun problemen zelf op te lossen. Schaamte maakt het vaak moeilijk voor mensen om een eerste stap te zetten. Dus kent u iemand die echt financieel in de knel zit en die hier zelf niet uitkomt wijs hen op Schuldhulpmaatje en geef ook hen een nieuwe toekomst!

Tom Kolsters van Schuldhulpmaatje Nederland